Mondharmonicales


De mondharmonica is een blaasinstrument en een lamellofoon dat que toonvorming sterk verwant is aan aan de trekzak.  Het werd door Christian Friedrich Buschmann in 1821 ontworpen.
In plaats van met een balg wordt lucht met de mond door de openingen geblazen of gezogen. De luchtstroom brengt een doorslaande tong in trilling die een toon ten gehore brengt.
De mondharmonica is doorgaans wisseltonig; blazen en zuigen levert een verschillende toon.
De eenvoudigste mondharmonica's zijn diatonisch: deze mondharmonica's bevatten louter tonen uit één bepaalde majeur- of mineurtoonladder.

- De lestarieven zijn te vinden op de prijzenpagina.
- Er kan op elk moment in het lesseizoen een proefles genomen worden en gestart worden met les.
- De lessen vinden wekelijks plaats, m.u.v. de door het MEC ingeroosterde vakantie weken.
- 40 Tot 44 lessen per seizoen bij wekelijks les, 20 tot 22 lessen per seizoen bij om de 14 dagen les.
- Voor alle lessen in duo-, trio- en kwartetverband gelden gereduceerde tarieven.
- Restitutie van les- en inschrijfgeld niet mogelijk bij tussentijdse annulering.
- Opzegging van de les moet schriftelijk of per mail doorgeven worden aan de administratie van het MEC.

Docent

Victor Bøsling

Muziekschool Amsterdam